1. Układy cyfrowe – rola i zastosowanie

Plansze przedstawiają rozwój techniki cyfrowej i jej wpływ na dziedziny życia. Naszkicowano podstawowe zagadnienia z nią związane. Zaprezentowano podział układów na różne rodziny ze szczególnym uwzględnieniem struktur programowalnych. Wykład prezentuje porównanie technologi układów programowalnych i full(semi)-custom (cechy, obszary zastosowań oraz etapy procesu projektowego).

3. Metody reprezentacji systemów cyfrowych

Przedstawiono podstawowe kombinacyjne i sekwencyjne bloki funkcjonalne wykorzystywane w syntezie strukturalnej układów cyfrowych. Omówiono zasadę działania takich bloków jak multipleksery, demultipleksery, dekodery, rejestry, liczniki oraz pamięci. Przedstawiono także sposoby reprezentacji liczb z wykorzystaniem kodów NKB, U2 oraz zapisu stałoprzecinkowego.

9. Projektowanie RTL

Przedstawiono metodologię projektowania na poziomie przesłań międzyrejestrowych RTL (Register Transfer Level). Na przykładzie algorytmu obliczania największego wspólnego dzielnika zademonstrowano zastosowanie koncepcji algorytmicznych maszyn stanu ASM (Algorithmic State Machines) oraz algorytmicznych maszyn stanu ze zintegrowaną ścieżka danych ASMD (Algorithmic State Machines with Data path).