Układy Cyfrowe

Przedmiot Układy cyfrowe ma za zadanie zapoznanie studentów z metodami projektowania i weryfikacji układów i systemów cyfrowych.  Przedstawione są podstawy posługiwania się językami opisu sprzętu HDL (Hardware Description Language) w komputerowych systemach projektowania układów cyfrowych.realizowanych w nowoczesnych strukturach FPLD/FPGA.

Na Układy cyfrowe składa się wykład  oraz laboratoria. Możliwa jest także realizacja projektu, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu.