10. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Przedstawiono ogólne koncepcje związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Omówiono sposoby sprzętowej realizacji podstawowych operacji arytmetycznych wykorzystanych w przetwarzaniu sygnałów. Przedstawiono zastosowanie algorytm znajdowania miejsca zerowego funkcji (metoda Newtona) do realizacji modułu sprzętowego obliczania przybliżonych wartości funkcji matematycznych.

11. Synteza strukturalna

Omówiono rożne metody optymalizacji (rozwijanie pętli, operacje RT realizowane w trybie Mealy’ego) na przykładzie strukturalnej realizacji sprzętowego modułu obliczania przybliżonych wartości funkcji matematycznych oraz algorytmu konwersji liczb binarnych na kod BCD.

15. Projektowanie z wykorzystaniem FSM

Na przykładzie urządzeń komunikujących się z komputerem poprzez moduł FTDI zaprezentowano zastosowanie automatów FSM do projektowania układów cyfrowych. Przedstawiono także obsługę portów dwukierunkowych. Omówiono wykorzystanie testbench’y do weryfikacji poprawności projektu.