Przykładowe tematy pracowni

Specjalizowane systemy cyfrowe typu System on a Chip (SoC) i Network on a Chip (NoC) w układach FPGA

 1. Sprzętowa realizacja i porównanie efektywności funkcji kryptograficznych  Lightweight
  1. szyfry blokowe
  2. szyfry oparte na krzywych eliptycznych
  3. szyfry strumieniowe
  4. funkcje skrótu
 2. Opracowanie mechanizmów zdalnej częściowej rekonfiguracji układów FPGA dla zastosowań typu FPGA-as-a-Service w Cloud computing
  1. Opracowanie koncepcji, mechanizmów abstrakcji FPGA, realizacja serwera i klienta programowego
  2. Realizacja platformy typu FPGA-as-a-Service
 3. Sprzętowa akceleracja algorytmów wykorzystywanych w Data mining
 4. Sprzętowa akceleracja algorytmów wykorzystywanych w Big data
 5. Metodyka automatyzacji weryfikacji systemów cyfrowych z wykorzystaniem generatora wzoru cyfrowego i analizatora logicznego
 6. Sprzętowa akceleracja algorytmów wykorzystujących Deep learning
 7. Sprzętowa realizacja mechanizmów zarządzania pamięcią dla systemów przetwarzania ruchu mutigigabitowego
 8. Sprzętowy procesora DSP dla komunikacji opartej na OFDM
 9. Heterogeniczny system akceleracji obliczeń rozproszonych wykorzystujący platformy FPGA
  1. Opracowanie koncepcji, realizacja serwera i klienta programowego
  2. Realizacja klienta sprzętowego FPGA
  3. Realizacja klienta programowego wykorzystującego karty graficzne
 10. Framework do badania odporności na ataki funkcji skrótów wykorzystujący tęczowe tablice (rainbow tables)
 11. Opracowanie modelu Matlab systemu komunikacji opartego na OFDM

Cyberbezpieczeństwo

 1. Mechanizmy zabezpieczania sprzętowych realizacji szyfrów blokowych przed side-channel attack wykorzystaniem techniki Moving Target Defence
 2. System detekcji anomalii w ruchu Internetowym z wykorzystaniem rozszerzonego zbioru cech
 3. Ukryte kanały komunikacyjne w warstwie fizycznej systemów radiowych
 4. Wykorzystanie emulatorów sieci Internet do realizacji mechanizmów  Moving Target Defence
 5. Realizacja mechanizmów Moving Target Defence z wykorzystaniem SDN i NFV
 6. Opracowanie konfigurowalnego

 

Metody, algorytmy i narzędzia syntezy i optymalizacji systemów cyfrowych

 1. Synteza i optymalizacja układów kombinacyjnych dla struktur FPGA
 2. Synteza i optymalizacja układów sekwencyjnych dla struktur FPGA
 3. Synteza wielopoziomowa kombinacyjnych układów odwracalnych
 4. Synteza wielopoziomowa sekwencyjnych układów odwracalnych
 5. Dekompozycja sieci neuronowych