Tematyka prac dyplomowych

Specjalizowane systemy cyfrowe typu System on a Chip (SoC) i Network on a Chip (NoC) w układach FPGA

Tematyka obejmuje zagadnienia związane z zaprojektowaniem, realizacją i weryfikacją systemów cyfrowych z obszarów m.in.:

 • wysokowydajnych obliczeń HPC (High-performance computing),
 • FPGA-as-a-Service dla obliczeń w chmurze (Cloud computing),
 • sieci definiowanych programowo SDN (Software-defined networking),
 • radia definiowanego programowo SDR (Software-defined radio),
 • kryptologii (realizacja funkcji kryptograficznych, systemów do kryptoanalizy, zabezpieczenia przed side-channel attack, itp),
 • sztucznej inteligencji (ANN, Deep learning, itp),
 • data mining oraz Big Data.

Tematy dotyczą realizacji systemów SoC/NoC, elementów systemów w postaci modułów sprzętowych albo modeli programowych dla celów realizacji sprzętowej.

Cyberbezpieczeństwo

Tematyka obejmuje zagadnienia związane opracowaniem mechanizmów, algorytmów i realizacji programowych albo dedykowanych realizacji sprzętowych, jak również rozwiązań mieszanych (hardware-software co-synthesis) z obszarów m.in.:

 • przetwarzania (zabezpieczanie, monitorowanie, wykrywanie anomalii) ruchu sieciowego (1 Gbit/s oraz multigigabitowego),
 • realizacja albo wykrywanie ukrytych kanałów komunikacyjnych na poziomie warstwy fizycznej (Ethernet, Wi-Fi, GSM, LTE, itp),
 • kryptografia Lightweight dla systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy IoT,
 • zastosowanie technik Moving Target Defence do realizacji zabezpieczeń systemów cyfrowych oraz systemów informatycznych (w powiązaniu z technikami SDN i NFV).

 

Metody, algorytmy i narzędzia syntezy i optymalizacji systemów cyfrowych

Tematyka obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem metod i algorytmów syntezy i optymalizacji systemów cyfrowych realizowanych w tradycyjnych technologiach (full/semi-custom, FPGA), jak też w logice odwracalnej (reversible logic) dla obliczeń kwantowych (quantum computing),