Start

Co można znaleźć na tej stronie WWW

Strona ta jest poświęcona mojej pracy naukowej i dydaktycznej w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W  części Praca Naukowa znajdują się informacje dotyczące tematyki badań jakimi się zajmuję.

W dziale Dydaktyka znajdują się informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć. Znaleźć tam można plansze do wykładów w postaci plików pdf, materiały, które mogą się przydać w nauce t.j. kody HDL różnych modułów cyfrowych, kody programów w języku C++, przydatne programy czy adresy stron WWW.

Do zadań realizowanych w ramach dydaktyki zaliczyć należy także opiekę nad studentami realizującymi prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie). Osoby zainteresowane wykonaniem prac dyplomowych pod moim kierunkiem zapraszam do zapoznania się z wymaganiami i tematyką prac.

Strona ta jest ciągle w trakcie budowy!