Informacje ogólne

W ramach projektu należy zaproponować rozwiązanie wybranego problemu, opracować algorytm i jego realizację w układach programowalnych. Preferowane są układy firmy Intel/Altera i Xilinx, gdyż do dyspozycji są zestawy laboratoryjne z układami tych firm. Do realizacji należy wykorzystać system Quartus Prime Design Software firmy Intel/Altera lub Vivado Design Suite firmy Xilinx, natomiast do weryfikacji funkcjonalnej narzędzie ModelSim. Do opisu algorytmu można wykorzystać języki opisu sprzętu VHDL lub Verilog. Dodatkowym sprawdzianem poprawności realizacji będzie uruchomienie zaprojektowanego układu na płytkach laboratoryjnych.

Czytaj dalej „Informacje ogólne”

Tematy projektów

Zmiennoprzecinkowa jednostka ALU

Jednostka realizująca  podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych. Zespół: 1 – 2 osoby.

Modulacja i demodulacja z wykorzystaniem CORDIC

Moduł realizujący kilka rodzajów modulacji i demodulacji z wykorzystaniem algorytmu CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer). Zespół: 1 – 2 osoby.

Transformata Fouriera

Realizacja cyfrowej transformaty Fouriera różnymi metodami (DFT, FFT, Distributed arithmetic). Zespół: 1 – 2 osoby.

Mnożenie z wykorzystaniem transformaty Fouriera

Realizacja mnożenia dużych liczb (kilkaset, kilka tysięcy cyfr) z wykorzystaniem cyfrowej transformaty Fouriera lub transformaty NTT (Number-Theoretic Transform). Zespół: 1 – 2 osoby.

Koder/dekoder korekcyjnego kodu blokowego

Realizacja kodera i dekodera korekcyjnego kodu blokowego (np. BCH i Meggitt decoder). Zespół: 1 – 2 osoby.

Koder/dekoder korekcyjnego kodu splotowego

Realizacja kodera i dekodera korekcyjnego kodu splotowego (np. koder splotowy dekoder Viterbiego). Zespół: 1 – 2 osoby.