3. Metody reprezentacji systemów cyfrowych

Przedstawiono podstawowe kombinacyjne i sekwencyjne bloki funkcjonalne wykorzystywane w syntezie strukturalnej układów cyfrowych. Omówiono zasadę działania takich bloków jak multipleksery, demultipleksery, dekodery, rejestry, liczniki oraz pamięci. Przedstawiono także sposoby reprezentacji liczb z wykorzystaniem kodów NKB, U2 oraz zapisu stałoprzecinkowego.

Zalączniki