Materiały

Do każdego laboratorium przygotowane są materiały, z którymi należy się zapoznać.

Ćwiczenie 0. Wykład wprowadzający IMIO, IRE, IT

  • Prezentacja przedstawiająca projektowanie z wykorzystaniem narzędzi CAD (plik)

Ćwiczenie 1. IRE Synteza układów kombinacyjnych w technologii PLD/FPGA.

Ćwiczenie 2. IRE Synteza układów sekwencyjnych w technologii PLD/FPGA.

Ćwiczenie 3. IMIO Synteza układów kombinacyjnych w technologii GA i S.C.

Ćwiczenie 4. IMIO Synteza układów sekwencyjnych w technologii GA i S.C.

Ćwiczenie 5. IT Synteza RTL wybranego algorytmu.

Ćwiczenie 6. IT Synteza strukturalna wybranego algorytmu.

Ćwiczenie 7. IT Zaawansowane procedury syntezy.

Ćwiczenie 8. IT Projektowanie układów DSP.

Zalączniki