Dydaktyka

W tej część serwisu znajdują się informacje dotyczące mojej pracy dydaktycznej. Obejmuje ona prowadzenie wykładów, projektów oraz opiekę nad studentami realizującymi prace dyplomowe.

Umieszczam tu plansze do poszczególnych wykładów oraz materiały przydatne w nauce tych przedmiotów. Znaleźć tu można także materiały przydatne w realizowaniu projektów.