10. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Przedstawiono ogólne koncepcje związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Omówiono sposoby sprzętowej realizacji podstawowych operacji arytmetycznych wykorzystanych w przetwarzaniu sygnałów. Przedstawiono zastosowanie algorytm znajdowania miejsca zerowego funkcji (metoda Newtona) do realizacji modułu sprzętowego obliczania przybliżonych wartości funkcji matematycznych.

Zalączniki