11. Synteza strukturalna

Omówiono rożne metody optymalizacji (rozwijanie pętli, operacje RT realizowane w trybie Mealy’ego) na przykładzie strukturalnej realizacji sprzętowego modułu obliczania przybliżonych wartości funkcji matematycznych oraz algorytmu konwersji liczb binarnych na kod BCD.

Zalączniki