Tematy projektów

Zmiennoprzecinkowa jednostka ALU

Jednostka realizująca  podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych. Zespół: 1 – 2 osoby.

Modulacja i demodulacja z wykorzystaniem CORDIC

Moduł realizujący kilka rodzajów modulacji i demodulacji z wykorzystaniem algorytmu CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer). Zespół: 1 – 2 osoby.

Transformata Fouriera

Realizacja cyfrowej transformaty Fouriera różnymi metodami (DFT, FFT, Distributed arithmetic). Zespół: 1 – 2 osoby.

Mnożenie z wykorzystaniem transformaty Fouriera

Realizacja mnożenia dużych liczb (kilkaset, kilka tysięcy cyfr) z wykorzystaniem cyfrowej transformaty Fouriera lub transformaty NTT (Number-Theoretic Transform). Zespół: 1 – 2 osoby.

Koder/dekoder korekcyjnego kodu blokowego

Realizacja kodera i dekodera korekcyjnego kodu blokowego (np. BCH i Meggitt decoder). Zespół: 1 – 2 osoby.

Koder/dekoder korekcyjnego kodu splotowego

Realizacja kodera i dekodera korekcyjnego kodu splotowego (np. koder splotowy dekoder Viterbiego). Zespół: 1 – 2 osoby.