Tworzenie uniwersyteckich systemów do syntezy logicznej

W ramach pracy naukowej zajmuje się także tworzeniem programów do wspomagania projektowania systemów cyfrowych. Są to programy do:

  • syntezy logicznej (najnowsze rozwiązania i pomysły z dziedziny syntezy wielopoziomowej i optymalizacji),
  • translacji pomiędzy różnymi formatami danych,
  • wizualizacji wyników,
  • badania algorytmów dla celów porównania i pomocy przy realizacji sprzętowej

Wykorzystuję do tego celu bibliotekę klas stworzonych przeze mnie i oprogramowanych w język C++.