Literatura

W celu lepszego zapoznania się z tematem projektowania systemów cyfrowych można skorzystać z książek.

  1. Łuba T.(red.), Rawski M., Tomaszewicz P., Zbierzchowski B.: Programowalne Układy Przetwarzania Sygnałów i Informacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
  2. Łuba T.(red.), Rawski M., Tomaszewicz P., Zbierzchowski B.: Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
  3. Łuba T., Zbierzchowski B.: Komputerowe projektowanie układów cyfrowych. WKŁ, Warszawa 2000.
  4. Tyszer J., Mrugalski G.: Układy cyfrowe. Zbór zadań z rozwiązaniami. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.
  5. Skahill K.: Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
  6. De Micheli G.: Synteza i optymalizacja układów cyfrowych. WNT, Warszawa 1998.
  7. Brown S, Vranesic Z.: Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. McGraw Hill, Boston 1998.
  8. Meyer-Baese U. : Digital Signal Processing with FPGAs. Springer Berlin 2001.
  9. Zwoliński M.: Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL. Wyd. Komunkacji i Łaczności. Warszawa 2002.
  10. Łuba T.: Synteza układów logicznych. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2000.